27 apr. 2010

Osa-aikaopinnot ja lyhytkurssit
Taiteen valmentavan opetuksen lisäksi järjestämme aikuisten kuvataiteen perusopetusta. Tarjoamme myös keramiikan ja grafiikan pajatoimintaa, kesäkursseja lapsille ja taiteilijoille sekä taideaineiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia ja workshop – tyyppistä toimintaa.

Kuvataidetta aikuisille
Pohjoismainen taidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta aikuisille. Opinnot ovat lakisääteisiä (11/011/2005). Opetus tapahtuu pääasiassa ruotsiksi, mutta osa opettajista puhuu myös suomea. Opinnot suuntautuvat ensisijaisesti kuvataiteesta ja luovasta työskentelystä kiinnostuneille aikuisille. Koulutuksessa opettavat myös vierailevat opettajamme, joten aikuisopiskelijoillekin tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus työskennellä tunnettujen nykytaiteilijoiden kanssa.

Aikuisopiskelijamme osallistuvat taitelijaluentoihin tiistai-iltaisin ja mallipiirustukseen torstai-iltaisin. Kerran kuussa syvennytään johonkin kuvataiteen osa-alueeseen. Opintojen ensimmäisenä vuotena opiskellaan piirustusta ja maalausta, grafiikkaa ja kolmiulotteisen työskentelyn perusteita. Toinen vuosi syventää piirustuksen ja maalauksen osaamista. Taiteen teoria ja kuva-analyysi tukevat opiskelijan taiteellista työskentelyä. Kolmantena vuotena opiskelijat tutustuvat uusien medioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, liikkuvaan kuvaan ja performanssitaiteeseen. Kolmannen lukuvuoden viimeiset kuukaudet pyhitetään ohjatulle lopputyölle. Aikuisten opinnot ovat osa-aikaisia.

Kesäopinnot

Kesäloman ensimmäisillä viikoilla järjestämme kuvataidekursseja koululaisille. Työskentelyaika on noin klo 10 – 14 ja opettajina toimivat aktiiviset nuoret taitelijat, joilla on kokemusta opetustyöstä. Kursseilla käytämme monipuolisesti erilaisia visuaalisia ilmaisumuotoja, myös poikkitaiteellisesti yhdistäen musiikkia ja tanssia taiteeseen. Kesäkurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu 6 – 10 vuotiaille lapsille.

Täydennyskoulutus
Taitelijoille ja kuvataideopettajille suunnatuissa workshop-tyyppisissä koulutuksissa tarjoutuu mahdollisuus työskennellä ammattitaiteilijoiden johdolla. Voimme myös tarvittaessa räätälöidä koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Avoimet pajat
Keramiikan ja grafiikan avoimet pajat on tarkoitettu alan harrastajille. Ryhmä kokoontuu lukukauden aikana kerran viikossa ammattimaisen ohjaajan johdolla. Ryhmään voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan muutama vasta-alkaja. Alan harrastajat voivat myös vuokrata grafiikan pajaa omaan käyttöönsä. Vapaita aikoja voi tiedustella koulun kansliasta.