17 mars 2011

Källargalleriet


En spargris, lite tejp och en kula av brons. Victoria Lindblad, andra årets studerande ställer ut i Källargalleriet under mars månad.