16 apr. 2011

LANKKU-projekt

För allmänheten öppet miljökonstevenemang vid Halkokari gamla danspaviljong lördag 16.4 kl. 10 - 16. Medverkar residenskonstnär Mari Mathlin, konstskolans elever, musiker och skateboardåkare. Och vårsolen! Välkommen