9 maj 2011

ANSÖKNINGSTID

Nu är det ansökningstid till den tvååriga konstutbildningen på Nordiska konstskolan, pågår till 10.6.2011. Sänd oss ansökningshandlingar och åtta arbetsprover av god kvalitet, mera info under Ansökan