14 sep. 2011

Jämställdhet i Nordisk nutidskonst?


Nu tar vi pulsen på Nordiska konstfältet! Norden är vida känt för sitt demokratiska och jämlika samhällssystem. Konstvärlden borde gå i bräschen för nytänkande, kreativitet, flexibilitet - för att inte tala om humanism och öppenhet.
Men har alla nordiska konstnärer lika rättigheter och samma möjligheter idag? Eller är det fortfarande bäst att vara man och vit? Påverkar kön, etnicitet, religion, sexualitet, utbildning och verksamhetsort ännu konstnärernas karriärmöjligheter? Är jämställdheten igen bara ett tomt ord eller håller de strikt hierarkiska värderingarna äntligen på att luckras upp?

Nordiska konstskolan bjuder till seminariet Jämställdhet - utopi eller verklighet inom Nordisk samtidskonst 6 - 7 oktober i Karleby. Torsdagens seminarium tar bland annat upp jämställdhet i konsthistorien, presenterar alternativa utställningar, Mongolisk brottning, undersöker platser och visar upp ett mentorskapsprogram för invandrarkonstnärer. den påföljande workshopen omsätter seminariet i praktiken.