12 dec. 2011

Tolkningar av en modellNågra alster från kursen i modellmåleri med Pauliina Turakka-Purhonen (21.11 - 2.12) finns nu utställda i busstationens fönstergalleri. Den mindre samlingsutställningen heter Tolkningar av en modell och medverkande elever är Aleksi Peltola, Saara Suominen och Joonatan Wargh.