7 feb. 2012

Livrädd

Konstprojektet All is Well som letts av Ulrika Sparre och Adriel van Drimmelen utmynnar i utställningen Livrädd, som öppnar torsdagen 9.2 kl. 18 på konstskolan. Inom projektet har eleverna undersökt rädslor, faror och fasor och hur de kan ge utlopp för kreativitet samt hur faror och fasor påverkar samhälle, medier och individer. Resultatet ställs ut och visas i Nordiska konstskolans fönstergalleri vid busstationen 9 - 24.2, visning av video och installationer lö 11.2 klo 12 - 16 samt sö 12.2 kl 12 - 16.