16 apr. 2012

Installationer och teckningar i Fönstergalleriet

Nordiska konstskolan har under vårterminen haft gäststuderande från lokala gymnasier. Eleverna har deltagit i kurserna tillsammans med konstskolans egna elever under totalt sex veckor. En del av gästande elevers arbeten visas nu vid busstationen, i Fönstergalleriet samt på skolans gård. Utställningen vid busstationen varar till slutet på april.