19 juni 2012

Studera konst!Blev du utan studieplats till hösten? Sökt till konstakademier utan att komma in? Behöver du förkovra dej, vill du koncentrera dej på konsten? Flera av våra elever kom i vår in till internationella och välkända konstakademier t ex i Hamburg, Haag och Amsterdam. Eftersom några av de 18 elever vi antog valde att påbörja studierna vid annan skola, har vi nu några extra studieplatser att erbjuda i en  unik miljö som andas multikulturalism och möjliggör koncentration, under ledning av kompetenta och professionella bildkonstnärer.

Vi önskar se arbetsprover av alla intresserade och sökande. Du kan gärna sända dem digitalt. Tveka inte att ta kontakt, vi berättar gärna mera.