9 okt. 2012

Ny grupp för vuxenstuderande i januari 2013

Nordiska konstskolan kommer att starta en ny grupp för vuxenstuderande i januari 2013. Den pågående ansökningstiden går ut 30.11.2012.

Installationskurs, Anna Wignell handleder Anders Lerbacka (foto Helena Granö-Lerbacka)

Sedan 2007 har Nordiska konstskolan arrangerat programmet Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna (11/011/2005). Utbildningen bygger på deltidsstudier som arrangeras kvällar och veckoslut och riktar sej i huvudsak till förvärvsarbetande konstintresserade vuxna. I princip kan vem som helst med ett brinnande intresse för konst och kreativt skapande söka till utbildningen.

Närstudietillfällen ordnas ett veckoslut per månad under terminerna, fredag kvällar kl. 18 - 21 och lördagar kl. 10 - 18. I juni hålls dessutom ett förlängt veckoslut, fredag-söndag. Varje närstudietillfälle behandlar ett delområde inom bildkonst. Under det första studieåret koncentrerar man sej mest på teckning och måleri samt grundläggande tredimensionellt skapande för att bygga på och fördjupa sina kunskaper under det andra och tredje studieåret. Kvällsundervisning arrangeras tisdagar och torsdagar kl. 18 under terminerna. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska.

Våra gästlärare involveras till stor del i undervisningen, vilket innebär att som studerande inom vårt vuxenutbildningsprogram har du enastående möjligheter att få handledning av vår tids mest framstående nordiska konstnärer och konstpedagoger. Studierna beräknas vara avslutade höstterminen 2015.

Ansökan är tvådelad, bestående av en personlig presentation samt minst tre arbetsprover, helst i original. 16 studerande antas till utbildningen.

Mera information om deltidsstudier fås av studiesekreteraren, epost sonja@nordiskakonstskolan.fi eller tel 06 - 836 2120