12 nov. 2012

Animationer i stadsbiblioteket

Ur Kärleken av Sarah Eriksson, Gerlesborgsskolan Stockholm, 2012

Under Nordiska biblioteksveckan 12 - 16.11 visar Nordiska konstskolan animationer i Karleby stadsbibliotek. Animationerna är resultatet av det pågående elevutbytet med Gerlesborgs konstskola i Stockholm. Även elever från yrkeshögskolan Novia deltog i animationskursen. Som lärare och handledare på den två veckor långa kursen fungerade den finlandssvenska, numera Londonbaserade animationskonstnären och illustratören Åsa Lucander (www.asalucander.com).

Utställningen visar totalt nio animationer av följande konststuderande: Oliver Lehtinen, Björn Lönnroth, Joonatan Wargh, Sabina Granbacka, Hannah Wiker, Sarah Eriksson, Kim Eklberg och Isabella Segercrantz. Utställningen kan ses varje dag under biblioteket öppethållningstider.