28 nov. 2012

Fortsättning följer - utställning av slutarbetenNordiska konstskolans andra grupp vuxenstuderande ställer ut sina slutarbeten under december månad i VISU galleriet. Utställningen visar verk av 12 vuxenstuderande som inledde utbildningen Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna på deltid i januari 2010. Under den treåriga utbildningen har eleverna fördjupat sina kunskaper på flera bildkonstens delområden såsom två- och tredimensionellt skapande, digitala medier och olika materiella tekniker. De sista månaderna av utbildningen har koncentrerats på produktion av slutarbete under handledning av yrkeskonstnärer. Nordiska konstskolans gästande konstpedagoger har undervisat inom flera olika block, något som gör utbildningen till unik i sitt slag i Finland. Nordiska konstskolan har också varit den första utbildningsanordnare att erbjuda denna studiehelhet på svenska i Finland. 


Utställningen Fortsättning följer visar delar av följande elevers slutarbeten:
Sixten Ahlsved, Terjärv (träcollage), Marja-Leena Eklund, Jakobstad (grafik), Helena Granö-Lerbacka, Jakobstad (foto), Eeva Huotari, Karleby (grafik), Hannele Kinare, Karleby (grafik), Anders Lerbacka, Jakobstad (måleri), Eeva-Maria Qvisén, Nederlappfors (måleri), Sinella Saari, Karleby (installation), Maija Salminen, Jakobstad (grafik), Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jakobstad (måleri), Arto Saukkonen, Lumijoki (måleri), Carita Schütten, Kronoby (grafik).


Vernissage hålls fredag 30.11 kl. 18 vid VISU galleriet och utställningen är öppen till 4.1.2013.

Som bäst pågår ansökningstiden till följande grupp för Utbildning i bildkonst för vuxna för deltid. Sista dag att söka till utbildningen, som börjar i januari, är 30.11. Nya elever antas vart tredje år.