7 nov. 2012

Vi antar nya elever till vår deltidsutbildning i bildkonst för vuxna!Öppet att ansöka för alla vuxna konstutövare och konstintresserade oavsett bakgrund.
Sänd in 3 valfria arbeten och en kort presentation av dig själv senast 30.11.2012 till: 
Nordiska konstskolan, Borgmästaregatan 32, 67100 Karleby

Max 16 studerande antas till utbildningen som börjar 11.1.2013 och avslutas 30.6.2015

Mera info tel 06 - 836 2120 och under Deltidsstudier http://www.nordiskakonstskolan.fi/p/deltidsstudier.html