8 feb. 2013Nordiska konstskolan står som värd för seminariet  ”DEEDS – a seminar on contemporary art and ethics”.

Plats: Sokos Hotel Kaarle, Salutorget 4 i Karleby.

Tid: Tisdagen 19 mars kl 10 – 16.45

Inbjudna föreläsare från hela Norden belyser och diskutera aktuella etiska frågor och problemställningar inom samtidskonsten.  • Finns det etiska och moraliska spelregler inom samtidskonsten? Eller får en konstnär göra vad som helst i ”konstens namn”?
  • Vilka etiska beslut tvingas konstnären ta under produktionsprocessen? Vilket etiskt ansvar bär konstnären över sitt arbete och slutprodukten?
  • Kräver konsten av idag ett annat etiskt förhållningssätt än tidigare?
  • Hur ser man på de etiska aspekterna i de olika Nordiska länderna och vad kan vi lära oss av varandra?
  • Hur behandlas etiska frågor inom dagens konstundervisning?Föredrag av bl a professor Timo Jokela, Finland, kurator Sinziana Ravini, Sverige, konstnären Ósk Wilhjalmsdottir, Island och den internationella konstnärsgruppen Wooloo. En avslutande paneldiskussion om etiken i samtidskonsten leds av bildkonstnär, DA Jaana Erkkilä.  


Varmt välkommen att delta i seminariet som är öppet för alla intresserade!

Seminariespråket är engelska.

Förhandsanmälan senast onsdagen 13.3, till info@nordiskakonstskolan.fi eller per telefon +358 -6- 836 21 20/ studiesekreterare Sonja Remell. Begränsat antal platser!


Seminarieavgift är 25 euro, inklusive lunch och kaffe.

Konsstuderanden och lärare gratis, lunch till subventionerat pris 5 euro.