30 sep. 2013

ARTIST TALK 1 oktober


Oktober månads första Artist Talk ges av Gun Holmström (FI), aktuell gästlärare vid NKS. Gun jobbar med video och animationskonst men är även en mångsidig skulptör och målare. Hon har en MA examen från Göteborgs universitet. Gun Holmström har vistats långa perioder både i Sydamerika och Afrika, där hon bland annat deltagit i konstprojekt som syftat till att förbättra kvinnors ställning i samhället, bland annat genom animationsprojekt. Gun är en uppskattad lärare på konstskolor runt om i Finland.

Gun Holmströms egen hemsida