6 sep. 2013

ARTIST TALK 10.9

Drawing as a Method for Thinking. Inkommande tisdag, 10.9 håller bildkonstnär, universitetslektor och doktorand Marja Nurminen en öppen föreläsning kring temat "Drawing as a Method for Thinking". Nurminen är för närvarande gästkonstnär i Drake Arts Centre residenset i Karleby. Hon bor och arbetar i Helsingfors, som bildkonstnär och lektor vid Aalto universitetet vid högskolan för konst, design och arkitektur. Nurminen har studerat bland annat vid Nordiska konstskolan och senare både vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.