5 nov. 2013

Sök till konststudier med start vårterminen 2014
Tänker du ansöka till en konstakademi under våren 2014? Eller känner att du vill ägna våren, eller kanske några år, åt konstnärligt skapande? Studera konst hos oss, förbered dina ansökningshandlingar, möt kända nutidskonstnärer i en kreativ och inspirerande miljö. Sök före 29.11.2013, följ anvisningar. Ansökningsblanketten hittar du här till vänster.