6 maj 2014

Katarina Löfström håller Artist talk 6.5

Katarina Löfström är en stockholmsbaserad konstnär som nu håller vårens sista workshop på Nordiska konstskolan kring temat miljökonst. I sitt eget konstnärliga arbete fokuserar hon främst på video, animation och tredimensionella arbeten. Löfström har ställt ut förutom i Sverige, också i Tyskland, Holland, Island, Finland och USA.
Secret Garden / Little Star Wall
Katarina Löfström träffar du under vårterminens sista Artist Talk tisdag 6 maj kl. 18. Varmt välkommen.
Länk till Katarina Löfströms egen websida