4 sep. 2014

Money, money, money - seminariet om globala ekonomins inverkan på samtidskonsten utveckling

Tisdag 23 september lyfter Nordiska konstskolan återigen katten på bordet. För att uppmärksamma vår 30 åriga verksamhet på konstutbildningens arena arrangerar vi seminariet Money, money, money - om ekonomi och samtidskonst. Vi har bjudit in en rad nordiska konstkritiker, kuratorer och kritiska konstnärer för att diskutera den globala ekonomins inverkan på utvecklingen av samtidskonstscenen i Norden. 


(Vänligen öppna i ny flik om bilden är suddig)

Nordiska länderna har av tradition haft ett bärande och utvecklat stipendiesystem, där små men väl riktade bidrag styrt konstens och kulturens utveckling. Förtroendevalda människor med erkänd yrkeskunskap och insyn i kulturlivet har beviljat bidrag enligt prövning av inkomna ansökningar. I dag vinner det marknadsekonomiska tänkande vinna allt mera mark. Konst ska sälja, inte ses och upplevas. Vart tog den samhällskritiska, utvecklande och provokativa konsten vägen, det som fick oss att känna, tycka och reagera?

Seminariet lyfter fram olika frågeställningar och problematik kring konstens alltmer hopflätade förhållande till den globala ekonomin.  Hur påverkas konsten och konstnärerna av det ständigt närvarande marknadstänkandet och kraven på utvecklat entreprenörskap?  Leder globaliseringen och ett formstöpt karriärstänkande i slutändan till en urvattnad homogenisering av konstnärerna och konsten? Vad är reaktionerna från konstnärshåll - uppkommer nya arbetsmetoder, alternativa tänkesätt eller kan man behålla sin stil? 

För inläggen svarar Laura Köönikkä (FI), konstkurator och producent, Jussi Koitela (FI), kurator och bildkonstnär, Anders Eiebakke (NO), gränsöverskridande bildkonstnär, David Karlsson (SE) idéhistoriker och kulturjournalist samt Ósk Vilhjalmsdottir (ISL), provokativ bildkonstnär.

Seminariet hålls på Sokos Hotell Kaarle, Salutorget 4 i Karleby. Deltagaravgift 20 €, inkl. Lunch och kaffe. Konststuderande avgiftsfritt. Registrering och anmälan senast 17 september på info(at)nordiskakonstskolan.fi. Seminariet arrangeras av Nordiska konstskolan och VISU galleriet och är en del av Botnia Biennale 2014. 


Vi rekommenderar att övernattande gäster tar direkt kontakt med Sokos Hotell Kaarle för rumsbokningar. Hotellet ligger på promenadavstånd från buss- och järnvägsstationen och flygbussen stannar utanför ytterdörren. 

Seminariet stöds av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Letterstedtska föreningen och Stiftelsen kulturfonden för Gamlakarlebynejden.