31 okt. 2014

Lediganslagna studieplatser till vårterminen 2015

Planerar du att ansöka till en konstakademi under våren 2014? Eller känner att du vill ägna våren, eller kanske några år, åt konstnärligt skapande? Studera konst hos oss, utmana dej själv i nya tekniker eller fördjupa ditt specialkunnande. Hos oss får du hjälp med att förbereda dina ansökningshandlingar och bygga en portfolio. Möt kända nutidskonstnärer i en kreativ och inspirerande miljö.

Sänd din ansökan senast 28.11.2014, följ anvisningar. Ansökningsblanketten hittar du här till vänster.

Studieprogrammet Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna, på deltid antar nya studerande följande gång under sommaren 2015. Vi berättar gärna mera om alternativet med bildkonststudier på deltid.