3 mars 2015

Artist talk av Magnus Ottertun och Edvard Gran

Edvard Gran (NO) och Magnus Ottertun (SE) är periodens aktuella gästlärare vid Nordiska konstskolan med sin kurs "Essens och nonsens" som de håller för både ettor och tvåor. De har båda fått sin bildkonstnärsutbildning  från Malmö Konsthögskola. Edvard Gran är verksam i Oslo och Magnus Ottertun i Malmö. Under två kvällar i mars kommer de att berätta om både sina individuella konstprocesser samt deras många gemensamma konstprojekt. Magnus Ottertuns Artist talk  tisdag 3 mars kl. 18
Edvard Grans Artist Talk tisdag 10 mars kl. 18

Välkommen!