7 apr. 2017

Residenskonstnär Kitty Kamp håller Artist Talk ti 11.4 kl.18

Kitty Kamp bor och verkar i Bryssel. I huvudsak arbetar hon med video och influeras av historia kring biografi, konst och perfomans. Skrivandet ligger nära hennes hjärta, där hon ur en kritisk synvinkel kan studera sin roll som konstnär i nutisdskonstens läge. Kitty Kamp är aktuell gäst i Drake residenset i Karleby under april 2017.  
 
Still from 'Love and Destroy' 2016
 
'Directing Cinema' 2016
 

Kitty Kamp håller Artist Talk vid NKS tisdag kväll kl. 18:00. Varmt välkommen!