26 apr. 2017

Vernissage

Välkommen på vernissage torsdagen 27.4.2017 kl. 18:00 vid Black Wall Gallery i Vasa!
Korsholmsesplanaden o 6-8 (Kasern 13), Vasa