2 okt. 2017

Vanna Bowles håller Artist Talk 4.10 kl. 18:00

Vanna Bowles (f. 1974 i Göteborg) arbetar med teckning i kombination med skulptur, föremål och performans. Hon driver ett figurativt och surrealistiskt idiom, ofta med hjälp av optiska effekter och reliefer som destabiliserar delningen mellan bildens yta och åskådarens omgivande utrymme. Bowles bildspråk är koncentrerat kring fåglar, insekter, reptiler, naturtyper och delar av människokroppen. Hon samlar sitt arbete i konstellationer som blir invecklade tredimensionella collager. Ämnesfrågorna i hennes arbete samlas ofta från medicin, zoologi och botanik. Barocka anatomiska teatrar samt hur kroppen avbildades under denna period har påverkat hennes verk. Fokus ligger på olika aspekter av sårbarhet. Hennes användning av bräckliga och sköra material, som lämnas nakna och utsatta för omvärlden understryker ytterligare detta övergripande tema.


Bowles bor och arbetar i Oslo. Hennes verk har tidigare utställts på bland annat följande institutioner; Museum De Domijnen i Nederländerna, Lars Bohman Galleri i Stockholm, Konstnärförbundet i Oslo, Malmö Konstmuseum, KIASMA i Helsingfors och Stenersenmuseet i Oslo. Hennes verk ingår i flera samlingar som finns till påseende vid Malmö Konstmuseum, Stadsfullmäktige, Svenska Konstrådet, Statoil Konstsamling samt Lillehammer Konstmuseum.

Table Parables 2017 


Trancending Parrot Performance 2017

 
Vanna Bowles håller Artist Talk vid NKS onsdag kväll kl. 18:00. Varmt välkommen! 

Länk till Vanna Bowles hemsida