9 feb. 2018

Sonia Hedstrand håller Artist Talk på onsdagen 14.2 kl. 18

Sonia Hedstrand är konstnär och arbetar med video, foto, text och performance. Alumn från Whitney Independent Study Program, New York 2012. Magister i fri konst från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 2011. Sonia deltar i flera konstnärsdrivna samarbeten, som Dryckesbröderna, Osäkerhetsprincipen och 0s+1s Collective. Även verksam som frilansskribent och lärare på konstskolor och högskolor i Sverige och internationellt. www.soniahedstrand.se


Sonia håller Artist Talk på onsdagen 14.2 kl.18. Välkommen!