Kurser, Deltidsstudier

AKTUELLT:

Konstkurser för barn 2 - 13.6
Länk till kursens blogg och utställning

Skulptur med modell 12 - 14.6
Som lärare fungerar skulptör Kaija Kontulainen. Vi formar skulptur i pappersmassa, croquis övningar. Kursen ordnas för gruppen vuxenstuderande men är även öppen för allmänheten. Förfrågningar och anmälningar till skolans kansli 06-836 2120, info@nordiskakonstskolan.fi. Pris 80 € + materialavgift 10 €.


DELTIDSUTBILDNINGAR OCH KORTKURSER

Utöver vår tvååriga bildkonstutbildning på heltid,  arrangerar vi också deltidsstudier i bildkonst enligt ett 2 1/2-årigt program, verkstadskurser i keramik och grafik, sommarkurser för barn och olika fortbildningar för bildkonstlärare och konstnärer.


GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING I BILDKONST FÖR VUXNA 2013 - 2015


Nordiska konstskolan i Karleby  har sedan år 2007 anordnat Grundläggande undervisning i bildkonst för vuxna. Utbildningen grundar sig på lagen om grundläggande undervisning i bildkonst (Dnro 11/011/2005). Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, finska och engelska förekommer.
Utbildningen är på deltid och sträcker sig över två och ett halvt år, den nuvarande gruppens studier sträcker sig från januari 2013 till våren 2015. Ett nytt program startar i september 2015. Nya studeranden för studieperioden 2015-2017 antas i juni 2015!

Undervisningen arrangeras under kvällar och veckoslut, en ypperlig möjlighet även för personer i arbetslivet att förkovra sej i bildkonstens grunder vid sidan av sitt dagliga arbete.  Utbildningen lämpar sig för alla vuxna konstutövare och konstintresserade oavsett bakgrund och ålder.

Målet med den grundläggande lärokursen är att ge eleverna möjlighet att pröva på en stor bredd av olika konsttekniker och visuella uttryck.  Utbildningen vill också väcka elevens nyfikenhet för olika typer av konst och uppmuntra den studerande till ett fördjupat individuellt arbete, samt ge värdefulla insikter och guidning inom den mångfacetterade samtidskonsten.Som lärare fungerar skolans olika gästlärare, var och en med specialkompetenser inom sina respektive områden. De flesta är bildkonstnärer från Finland och Sverige, men även från övriga Norden.

Skolans studierektor fungerar som de studerandes handledare och rådgivare under hela utbildningen. Studierektorn handhar även en viss del av undervisningen.

Utbildningens omfattning är totalt 540 lektioner uppdelat på två och ett halvt års studier.

Konstteorin är delvis integrerad i veckoslutskurserna , men den största delen utgörs av gästlärarnas föredrag om samtidskonst, s.k Artist Talks, som hålls varje tisdag kl 18.

Eleverna har möjlighet att så ofta de kan teckna levande modell under handledda croquis lektioner som hålls på torsdagar kl 18-20.

Både croquis och föreläsningar ingår i utbildningen. Eleven kan välja att koncentrera kvällsundervisningen t.ex. till det första studieåret eller delta efter möjlighet under hela studietiden.

Närstudier arrangeras gång per månad (fem per termin samt en sommarkurs). En kurs omfattar i regel 15 lektioner undervisning, uppdelat på fredag kväll och lördag (söndagar i enstaka fall).

Samtliga kurser bedöms med godkänt eller icke godkänt. Läsårsvis erhålls utdrag ur studieregistret, samt intyg över utförd studiehelhet efter slutförda grundstudier.

Under den sista terminen arbetar eleverna med ett mindre s.k slutarbete inom valfri teknik och med tillgång till en egen handledare. Slutarbetena bedöms av två konstnärer och ställs sedan ut i en gemensam slutarbetesutställning.

Termins avgift 300 €. Avgifter för använt material tillkommer. 


Det första läsåret inleds med två introduktionskurser i samtidskonst. Under året lär man sig grundkunskaper inom teckning, måleri, grafik och skulptur, och man arbetar med följande tekniker:
-blyerts- kol- , krit-, tuschteckning och collage
-akryl-, tempera- ,olje- och akvarellmåleri
-olika giftfria tekniker inom metallgrafiken
-tredimensionell formgivning, pappersmassa, recycling
-bildanalys, kompositionsteori , materiallära och utvärderande diskussioner hålls kontinuerligt inom kurserna

Under det andra läsåret fördjupar man sig inom måleri och grafik (bl.a metallgrafik, träsnitt, monotypi, serigrafi),  man utövar skulpturalt arbete och installationskonst samt lär sej grunderna i foto, video och digital bildbehandling. Två kurser i konsthistoria ingår.


Under det sista halvåret har man några fördjupningskurser inom utvalda tekniker. Därefter arbetar man med ett mindre slutarbete i valfri teknik och med tillgång till en personlig handledare.Sommarkurser 

I början på sommarlovet, under de första veckorna i juni, arrangerar vi dagskurser för skolbarn. Kurstiden är vanligen kl. 10 – 14 och som lärare fungerar aktiva, unga konstnärer som är vana att jobba med barn. Under kurserna jobbar vi med varierande visuella uttryck och kombinerar gärna bildkonst t ex musik och dans. Kurserna riktar sig i första hand till barn i åldern 6-12 år.Fortbildning

Vi arrangerar kortare workshoptillfällen för konstnärer och bildkonstlärare med varierande teman, under ledning av yrkesverksamma, etablerade konstnärer. Det finns också möjlighet att skräddarsy fortbildningar t ex för föreningar och skolor, tveka inte att ta kontakt.


Öppna verkstäder

Under terminerna hålls så kallade öppna verkstäder en kväll i veckan i grafik- och keramiksalarna. Verkstadsverksamheten riktar sig i första hand till personer med tidigare erfarenhet av keramik och grafik men några nybörjarplatser erbjuds även. Verkstadsverksamheten startar igen i september 2014.
Det är också möjligt att hyra grafikverkstaden för eget bruk under kortare perioder. Kontakta skolans kansli , tel 06 - 836 2120