Kurser, Deltidsstudier

AKTUELLA KURSER
 

DELTIDSUTBILDNINGAR OCH KORTKURSER

Utöver vår tvååriga bildkonstutbildning på heltid, arrangerar vi också deltidsstudier i bildkonst enligt ett 2½-årigt program, verkstadskurser i grafik, sommarkurser för barn och olika fortbildningar för bildkonstlärare och konstnärer.


GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING I BILDKONST FÖR VUXNA 2015 - 2017

Nordiska konstskolan i Karleby  har sedan år 2007 anordnat Grundläggande undervisning i bildkonst för vuxna. Utbildningen grundar sig på lagen om grundläggande undervisning i bildkonst (Dnro 11/011/2005). Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men även finska och engelska förekommer.

Utbildningen är på deltid och sträcker sig över två och ett halvt år. Ett nytt program med ny grupp startade den 18:e september 2015. Termins avgift 300 € /termin. Avgifter för använt material tillkommer.

Höstterminen 2017:
8.- 9.9: Konsthistoria, teori och övningar I, Annika Bergvik-Forsander
6.- 7.10: Konsthistoria, teori och övningar II, Annika Bergvik-Forsander
28.- 29.10: Keramik, Malin Simons

Följande antagningstillfälle kommer att ske i JANUARI 2018.


Undervisningen arrangeras under kvällar och veckoslut, en ypperlig möjlighet även för personer i arbetslivet att förkovra sej i bildkonstens grunder vid sidan av sitt dagliga arbete. Utbildningen lämpar sig för alla vuxna konstutövare och konstintresserade oavsett bakgrund och ålder.

Målet med den grundläggande lärokursen är att ge eleverna möjlighet att pröva på en stor bredd av olika konsttekniker och visuella uttryck.  Utbildningen vill också väcka elevens nyfikenhet för olika typer av konst och uppmuntra den studerande till ett fördjupat individuellt arbete, samt ge värdefulla insikter och guidning inom den mångfacetterade samtidskonsten.


Som lärare fungerar skolans olika gästlärare, var och en med specialkompetenser inom sina respektive områden. De flesta är bildkonstnärer från Finland och Sverige, men även från övriga Norden.

Skolans studierektor fungerar som de studerandes handledare och rådgivare under hela utbildningen. Studierektorn handhar även en viss del av undervisningen.

Utbildningens omfattning är totalt 540 lektioner uppdelat på två och ett halvt års studier.

Konstteorin är delvis integrerad i veckoslutskurserna , men den största delen utgörs av gästlärarnas föredrag om samtidskonst, s.k. Artist Talks, som hålls varje onsdag kl. 18.

Eleverna har möjlighet att så ofta de kan, teckna levande modell under handledda croquis lektioner som hålls på torsdagar kl. 18-20.

Både croquis och föreläsningar ingår i utbildningen. Eleven kan välja att koncentrera kvällsundervisningen t.ex. till det första studieåret eller delta efter möjlighet under hela studietiden.

Närstudier arrangeras en gång per månad (fem per termin samt en sommarkurs). En kurs omfattar i regel 15 lektioner undervisning, uppdelat på fredag kväll och lördag (söndagar i enstaka fall).

Samtliga kurser bedöms med godkänt eller icke godkänt. Läsårsvis erhålls utdrag ur studieregistret, samt intyg över utförd studiehelhet efter slutförda grundstudier.

Under den sista terminen arbetar eleverna med ett mindre slutarbete inom valfri teknik och med tillgång till en egen handledare. Slutarbetena bedöms av två konstnärer och ställs sedan ut i en gemensam utställning.Det första läsåret lär man sig grunder inom teckning, måleri, grafik och foto och man arbetar med följande tekniker:
-blyerts- kol- , krit-, tuschteckning och collage
-akryl-, tempera- ,olje- och akvarellmåleri
-olika giftfria tekniker inom metallgrafiken
-grunder i foto och digital bildbehandling
-materiallära, bildanalys och utvärderande diskussioner hålls kontinuerligt inom kurserna

Under det andra läsåret fördjupar man sig inom måleri och grafik (bl.a metallgrafik, träsnitt, monotypi),  man har kurser i skulpturalt arbete med t.ex lera och pappersmassa ,samt fortsätter med foto. Ifall gruppen önskar kan även videokurser anordnas. Tre kurser i konsthistoria ingår också.


Under det sista halvåret har man några fördjupningskurser inom av gruppen önskade tekniker. Därefter arbetar man med ett mindre slutarbete i valfri teknik och med tillgång till en personlig handledare.
SOMMARKURSER

 
I början på sommarlovet, under de första veckorna i juni, arrangerar vi dagskurser för skolbarn. Som lärare fungerar aktiva, unga konstnärer som är vana att jobba med barn. Under kurserna jobbar vi med varierande visuella uttryck och kombinerar gärna bildkonst tex. musik och dans. Kurserna riktar sig i första hand till barn i åldern 6-12 år.FORTBILDNING

Vi arrangerar kortare workshoptillfällen för konstnärer och bildkonstlärare med varierande teman, under ledning av yrkesverksamma, etablerade konstnärer. Det finns också möjlighet att skräddarsy fortbildningar tex. för föreningar och skolor, tveka inte att ta kontakt.


ÖPPNA VERKSTÄDER

Under höstterminen hålls en öppen verkstad i grafik. Kursen är indelad i tre helger och arbetet utförs under dessa helger på fredagar kl. 18-21 och lördagar kl. 10-17. Datumen för höstterminens kurstillfällen är 22-23.9, 27-28.10 samt 24-25.11.2017. En liknande kurs ordnas med stor sannolikhet även på vårterminen. Verkstadsverksamheten riktar sig i första hand till personer med tidigare erfarenhet av grafik men några nybörjarplatser erbjuds även.

Det är också möjligt att hyra grafikverkstaden för eget bruk under kortare perioder. Kontakta skolans kansli, tel 040 570 9895.