Studier
NORDISKA KONSTSKOLAN är en dynamisk och samtida konstskola, beläget i det tvåspråkiga Karleby på finska västkusten. Skolan erbjuder en tvåårig konstutbildning, med fokus på samtidskonst. För de studerande finns även möjlighet till ett individuellt utformat tredje fördjupningsår. Studierna är på heltid och baserar sig till största delen på ett välfungerande system med gästande professionella bildkonstnärer, som alla undervisar i perioder på ca två veckor. Under ett läsår besöks skolan av ca 25 gästlärare. 

Skolans position som fristående utbildning garanterar en flexibilitet och möjlighet till koncentration; inget annat än konstämnen står på schemat. Det projektbetonade och fokuserade arbetet gör att Nordiska konstskolan kan liknas vid en komprimerad konstakademi. Nordiska konstskolan stimulerar det nordiska konstlivet genom att fungera som en mötesplats för samtidskonstkonstnärer. 

Verksamma konstutövare eller personer med tidigare konststudier kan också se Nordiska 
konstskolan som en konstskola som erbjuder fördjupande och fortbildande undervisning. Det är möjligt att antas direkt till det andra studieåret eller att enligt överenskommelse delta i utvalda kurser och workshops.

UNDERVISNINGENKurserna är obligatoriska under det första och andra studieåret.  Undervisningen sker både i grupp och individuellt. Även självstudier och eget arbete ingår i undervisningen. Alla elever har tillgång till egen ateljé. Studierektorn och skolans huvudlärare har hand om den fortlöpande uppföljningen av elevernas konstnärliga utveckling. Alla gästlärare erbjuder också eleverna möjligheter till ateljesamtal. Eleverna förväntas ta ansvar för sina studier och kunna motivera sig till självständigt, disciplinerat arbete.

Undervisningen fokuserar på samtidskonsten och dess olika uttryck. Eleverna ges möjlighet att komplettera sina baskunskaper och lära sej nya tekniska färdigheter som en del av kurserna.  Studieschemat omfattar de flesta tekniker i teckning och måleri, olika grafiska tekniker, skulptur och tredimensionella arbeten, installationer och platsspecifika projekt, animation, video- och ljudkonst samt performance och konstprojekt i det offentliga rummet. Föredrag om konsthistoria och samtidskonst stärker det praktiska skapandet. Praktiska utställningstekniker övas i samband med skolans olika projekt och utställningar


LÄRARE 


Våra lärare är alla professionella bildkonstnärer och många undervisar även på konsthögskolor och akademier. Gästlärarna undervisar alltid inom sina specialområden, vilket möjliggör både grundläggande och fördjupad undervisning. Eleverna får en god inblick i hur professionella konstnärer jobbar. Genom att vi ständigt engagerar nya gästlärare, är vårt schema dynamiskt och i tiden. I möten med gästlärare och medstuderande har du en unik möjlighet att bygga dig ett kontaktnätverk som du har livslång nytta av.

Gästlärarna utformar sina kurser självständigt och varje kurs utgör en separat helhet. Särskilda föreläsningshelheter i konstteori arrangeras som stöd för det praktiska arbetet. Ibland arrangeras valbara kortkurser under vissa veckoslut. (se mera info under OM NKS)

Skolans studierektor och huvudlärare handhar ett par kurser per termin samt håller kontinuerlig handledning och individuella ateljésamtal genom hela studietiden.

Undervisningstiderna på skolan är måndagar, tisdagar och fredagar kl. 9.00-16.00. På onsdagar och torsdagar kl. 12.00-20.00. Eleverna har möjlighet att arbeta på skolan dygnet runt, alla dagar.

Varje onsdag kl 18.00 hålls Artist Talk, då en av våra gästlärare håller en presentation av sitt eget konstnärskap.

Torsdagkvällar kl 18.00 anordnas det Croquis-teckning . Kvällsundervisningarna hör till studieschemat och är obligatorisk för eleverna. 

Undervisningsspråken är svenska och engelska. Skolans administrativa språk är  svenska


UTRYMMEN


I skolans mycket vackra och personliga Jugendbyggnad är det ljust och högt i tak. Skolan förfogar över en stor och imponerande målarsal, samt olika mindre projektrum. Dessutom finns en rymlig data- och föreläsningssal med Adobe CC-försedda iMAC-datorer samt några PC:n, en standardutrustad träverkstad, ett välfyllt konstbibliotek och naturligtvis Oasen, allas kök och vardagsrum. 

Trådlöst internet finns i hela skolan. Dessutom har skolan en välutrustad grafikverkstad och även en keramikverkstad finns att tillgå. Alla studeranden får en egen individuell, ljus och rymlig ateljeé (se bilder längst ner på denna sida). Alla studeranden kan vistas och arbeta på skolan under kvällar och helger. 

träverkstaden

stora salen/ scenen
stora målarsalen


stora målarsalen

grafikverkstaden

TERMINSAVGIFT


Ett läsår består av två terminer, höstterminen och vårterminen. Terminsavgiften är 790 €/ termin och inkluderar all undervisning och handledning. En del av arbetsmaterialet  betalar eleverna själv.


STUDIERESOR


Varje vår görs en veckolång gemensam resa till en intressant konstmetropol i Europa, skolan har de senaste åren besökt bl.a Wien, Berlin, London, Glasgow, Barcelona och St Petersburg. Våren 2017 gick studieresan till Berlin.  
Varje höst görs ett studiebesök till Helsingfors, där vi bl.a går på utställningar och gallerier, samt bekantar oss med Bildkonstakademin och Aaltouniversitetets konstutbildningar.NKS på besök i Wien våren 2015


BOENDE


Det är relativt lätt att hitta hyresbostad i Karleby om man påbörjar sökningen i god tid. Studiebostad kan hyras antingen på den privata marknaden eller via studiebostadsförmedlingen Tankkari.


BIDRAG


Studierna vid Nordiska konstskolan berättigar till studiebidrag som söks i eget land. Kontrollera villkoren hos bidragsgivaren
Lånekassen EXEMPEL PÅ STUDERANDES ATELJEÈR