Studieschema

GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING I BILDKONST FÖR VUXNA 2015-2017

Preliminärt studieschema för höstterminen 2017:

8.-9.9. Konsthistoria I, Annika Bergvik-Forsander
6.-7.10. Konsthistoria II, Annika Bergvik-Forsander
28.-29.10. Keramik, Malin Simons
4.-15.12. Slututställning