Ansökan

ANSÖKNINGSTID 1.5 - 31.5.20182-ÅRIG KONSTUTBILDNING MED FOKUS PÅ SAMTIDSKONST (heltidsstudier)


Som sökande godkänns personer som fyllt 18 år eller fyller inom det år som studierna inleds. Eleverna blir utvalda helt på basen av insända arbetsprover. Skolan har inga krav på specifika förkunskaper eller tidigare utförda studier.

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten som du skickar jämte bilagor till info@nordiskakonstskolan.fiInformation om vad ansökan skall innehålla:  
Personuppgifter och kontaktuppgifter
  • Ett foto på dig själv.

Personligt brev

  • Ett personligt eller fritt formulerat brev där du berättar om dig själv. Du kan t.ex. berätta varför du söker till Nordiska Konstskolan, vilka förhoppningar du har kring kommande konststudier, vilken typ av konstnärliga uttryck du är mest intresserad av och vad som inspirerar dig. Max. 2000 tecken.

Arbetsprover

  • Du ansöker med 5-10 arbetsprover i valfri teknik. Av dessa bör minst 3 stycken vara teckningar, skisser eller målningar.
  • Arbetsproverna kan bestå av t.ex. teckningar, målningar, installationer, skulpturer, foton, video, grafiska tryck etc. som du gjort själv.
  • Arbetsproverna ska skickas in i form av digitala fotografier (se godkända filformat nedan) eller i form av Video/ljudklipp.
  • Tänk på att bildmaterialet ska ge bästa möjliga bild av dina arbeten.
  • Följande filformat kan användas: JPG, JPEG, PNG, GIF. Bilderna skall inte vara större än 3MB. Video och ljudklipp laddar du upp på t.ex. Soundcloud, Vimeo eller YouTube som du länkar till ansökningen (e-mail). Video och ljudklipp bör begränsas till högst 5 min per arbetsprov.
  • Vänligen spara filnamnen enligt följande: dittförnamn01.jpeg, dittförnamn02.jpeg (eller annat filformat) osv. Se till att numret på filnamnet motsvarar numret på förteckningen över arbetsprover.

Arbetsproverna jureras av professionella yrkeskonstnärer. 


Förskottsbetalning av terminsavgift 
Ett läsår består av en hösttermin och en vårtemin. Terminsavgiften är 790€ /termin. En förskottsbetalning på 100€ bör betalas som bekräftelse på att du mottar din studieplats. Mera information fås när du accepterat din studieplats. 


Skolstart och tidtabell
Hösttermin 2018: 29.8 - 21.12.2018
Vårtermin 2019: 7.1 - 17.5.2019
ÖVRIGA KONSTSTUDIER


Anmälningar och förfrågningar riktas direkt till studiesekreteraren

tfn: +358 40 570 9895, info(at)nordiskakonstskolan.fi