Ansökan
2-ÅRIG KONSTUTBILDNING MED FOKUS PÅ SAMTIDSKONST (heltidsstudier)


ANSÖK NU FÖR ATT INLEDA STUDIER I JANUARI 2018!
Ansökan är öppen 1.11 - 30.11.2017

Som sökande godkänns personer som fyllt 18 år eller fyller inom det år som studierna inleds. Eleverna blir utvalda helt på basen av insända arbetsprover. Skolan har inga krav på specifika förkunskaper eller tidigare utförda studier.

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten som du skickar jämte bilagor till info@nordiskakonstskolan.fiInformation om vad ansökan skall innehålla:  
Personuppgifter och kontaktuppgifter
  • Ett foto på dig själv.

Personligt brev

  • Ett personligt eller fritt formulerat brev där du berättar om dig själv. Du kan t.ex. berätta varför du söker till Nordiska Konstskolan, vilka förhoppningar du har kring kommande konststudier, vilken typ av konstnärliga uttryck du är mest intresserad av och vad som inspirerar dig. Max. 2000 tecken.

Arbetsprover

  • Du ansöker med 5-10 arbetsprover i valfri teknik. Av dessa bör minst 3 stycken vara teckningar, skisser eller målningar.
  • Arbetsproverna kan bestå av t.ex. teckningar, målningar, installationer, skulpturer, foton, video, grafiska tryck etc. som du gjort själv.
  • Arbetsproverna ska skickas in i form av digitala fotografier (se godkända filformat nedan) eller i form av Video/ljudklipp.
  • Tänk på att bildmaterialet ska ge bästa möjliga bild av dina arbeten.
  • Följande filformat kan användas: JPG, JPEG, PNG, GIF. Bilderna skall inte vara större än 3MB. Video och ljudklipp laddar du upp på t.ex. Soundcloud, Vimeo eller YouTube som du länkar till ansökningen (e-mail). Video och ljudklipp bör begränsas till högst 5 min per arbetsprov.
  • Vänligen spara filnamnen enligt följande: dittförnamn01.jpeg, dittförnamn02.jpeg (eller annat filformat) osv. Se till att numret på filnamnet motsvarar numret på förteckningen över arbetsprover.

Arbetsproverna jureras av professionella yrkeskonstnärer. Vi meddelar om antagningsbesked senast 5 december 2017.


Förskottsbetalning av terminsavgift 
Ett läsår består av en hösttermin och en vårtemin. Terminsavgiften är 790€ /termin. En förskottsbetalning på 100€ bör betalas som bekräftelse på att du mottar din studieplats. Mera information fås när du accepterat din studieplats. 


Skolstart och tidtabell
Hösttermin 2017: 30.8 - 22.12.2017
Vårtermin 2018: 8.1 - 18.5.2018

GRUNDUNDERVISNING I BILDKONST FÖR VUXNA (2,5 år deltidsstudier på svenska)

Vi antar nya elever till det 2,5 åriga studieprogrammet Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna till studier som inleds i januari 2018.

Ansökan till deltidsutbildningen Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna görs med särskild blankett. Ansökan är tudelad och består av:
Personuppgifter och en kort (max A4) text om dig själv
Minst 3 st arbetsprover, gärna varierande tekniker.

Sänd din ansökan till:
Nordiska konstskolan
Borgmästaregatan 32
67100 Karleby
Finland

eller digitalt per e-post: info(at)nordiskakonstskolan.fi

Ansökningshandlingar i original återfås mot postförskott eller avhämtas på skolans kansli. Arbetsproverna jureras alltid av yrkeskonstnärer.


ÖVRIGA KONSTSTUDIER

Anmälningar och förfrågningar riktas direkt till studiesekreteraren

tfn: +358 40 570 9895, info(at)nordiskakonstskolan.fi