Ansökan
2-ÅRIG KONSTUTBILDNING MED FOKUS PÅ SAMTIDSKONST (heltidsstudier)

Som sökande godkänns personer som fyllt 18 år eller fyller inom det år som studierna inleds. Eleverna blir utvalda helt på basen av insända arbetsprover. Skolan har inga krav på specifika förkunskaper eller tidigare utförda studier.

Ansökan görs via vårt nya ansökningssystem på Fine Arts Educations sidor (länk till ansökningsystemet hittar du här).

Här nedan hittar du information om vad ansökan skall innehålla:  

Personuppgifter och kontaktuppgifter

  • Ett foto på dig själv.

Personligt brev

  • Ett personligt eller fritt formulerat brev där du berättar om dig själv. Du kan t.ex. berätta varför du söker till Nordiska Konstskolan, vilka förhoppningar du har kring kommande konststudier, vilken typ av konstnärliga uttryck du är mest intresserad av och vad som inspirerar dig. Max. 2000 tecken.

Arbetsprover

  • Du ansöker med 5-10 arbetsprover i valfri teknik. Av dessa bör minst 3 stycken vara teckningar, skisser eller målningar.
  • Arbetsproverna kan bestå av t.ex. teckningar, målningar, installationer, skulpturer, foton, video, grafiska tryck etc. som du gjort själv.
  • Arbetsproverna ska skickas in i form av fotografier (se godkända filformat nedan) eller i form av Video/ljudklipp.
  • Tänk på att bildmaterialet ska ge bästa möjliga bild av dina arbeten.
  • Följande filformat kan laddas upp: JPG, PNG, GIF. Bilderna får inte vara större än 3 MB. Video och ljudklipp laddar du på t.ex. Soundcloud, Vimeo eller Youtube som du länkar till. Video och ljudklipp bör begränsas till högst 5 min per arbetsprov.

Arbetsproverna jureras av professionella yrkeskonstnärer. Vi meddelar om antagningsbesked senast 21 augusti 2017. Mera information hittar ni i antagninssystemet (länk till ansökningsystemet).  


Om du får problem med ansökan går det också att skicka in ansökan till elektroniskt till e-post adressen: info@nordiskakonstskolan.fi. Här är länken till vår gamla ansökningsblankett.

Förskottsbetalning av terminsavgift 
Ett läsår består av en hösttermin och en vårtemin. Terminsavgiften är 790€ /termin. En förskottsbetalning på 100€ bör betalas som bekräftelse på att du mottar din studieplats. Mera information fås när du accepterat din studieplats. 


Skolstart och tidtabell
Hösttermin 2017: 30.8 - 22.12.2017
Vårtermin 2018: 8.1 - 18.5.2018

GRUNDUNDERVISNING I BILDKONST FÖR VUXNA (2,5 år deltidsstudier på svenska)

Vi antar nya elever till det 2,5 åriga studieprogrammet Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna till studier som inleds i januari 2018.

Ansökan till deltidsutbildningen Grundläggande utbildning i bildkonst för vuxna görs med särskild blankett. Ansökan är tudelad och består av:
Personuppgifter och en kort (max A4) text om dig själv
Minst 3 st arbetsprover, gärna varierande tekniker.

Sänd din ansökan till:
Nordiska konstskolan
Borgmästaregatan 32
67100 Karleby
Finland

eller digitalt per e-post: info(at)nordiskakonstskolan.fi

Ansökningshandlingar i original återfås mot postförskott eller avhämtas på skolans kansli. Arbetsproverna jureras alltid av yrkeskonstnärer.


ÖVRIGA KONSTSTUDIER

Anmälningar och förfrågningar riktas direkt till studiesekreteraren

tfn: +358 40 570 9895, info(at)nordiskakonstskolan.fi